Over ons

Bestuur


Het bestuur van UitgesprokenZaak.nl heeft als taak om geschilbehandelaars aan te stellen, onafhankelijke deskundigen en onafhankelijke bindend adviseurs te benoemen. 

Het bestuur van UitgesprokenZaak.nl bestaat uit vijf personen:

  • een onafhankelijke voorzitter;
  • twee bestuursleden die afkomstig zijn uit de (woon)retailsector;
  • twee bestuursleden die een achtergrond hebben in consumenten-belangenbehartiging.

De bestuursleden zijn: 

  • de heer J. Boeve (voorzitter)
  • de heer R. van Dun
  • de heer R.L.J. Dorscheidt
  • de heer M. Streuer
  • de heer H.J. Kruit

Door deze samenstelling is onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd.