FAQ
Hoe kom ik in contact met UitgesprokenZaak.nl?

Als u een bericht wilt sturen over een lopend geschil, dan vragen we u een bericht te versturen via het geschillensysteem.   Als u een andere vraag of opmerking heeft, dan kunt u een bericht sturen ...


Pagina
Klachten

Klachten die in aanmerking komen voor behandeling via klachtregeling.nl zijn bijvoorbeeld: Klachten over arbodiensten, bijvoorbeeld over het gedrag van een bedrijfsarts. Klachten over de ...


Pagina
Organisatie

UitgesprokenZaak.nl behandelt geschillen tussen consumenten en CBW-erkende ondernemers.


Pagina
Whitepaper

Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Hoe gaat een organisatie hiermee om ...


Pagina
Privacy

Stichting UitgesprokenZaak.nl heeft als taak het beslechten van geschillen tussen consument en ondernemer, betrekking hebbend op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomst(en) tussen partijen ...


Pagina
Klant worden?

Klachtregeling.nl draagt bij aan een snelle en efficiënte klachtafhandeling. Wat is Klachtregeling.nl? Klachtregeling.nl ondersteunt verenigingen en organisaties bij klachtafhandeling en ges ...