Pagina
Contact

Vraag over geschil Heeft u een vraag over een lopend geschil? Dan kunt u deze vraag direct in het geschillensysteem zetten. Zo wordt uw vraag direct onderdeel van het online dossier in het geschill ...


Pagina
Hoe werkt het?

Hieronder beschrijven we in het kort hoe de procedure werkt. De volledige procedure en wanneer een consument wel en niet terecht kan bij Uitgesprokenzaak.nl vindt u in het reglement.


Pagina
Kosten

UitgesprokenZaak.nl berekent kosten aan consumenten voor het in behandeling nemen van een klacht. De hoogte van de behandelingskosten verschilt per fase. Ondernemers betalen eveneens behandelingskoste ...
Pagina
Bestuur

Het bestuur van UitgesprokenZaak.nl heeft als taak om geschilbehandelaars aan te stellen, onafhankelijke deskundigen en onafhankelijke bindend adviseurs te benoemen. 


FAQ
Hoe lang duurt de behandeling van een geschil?

UitgesprokenZaak.nl streeft naar een korte doorlooptijd, maar is wel afhankelijk van reactiesnelheid van partijen en de agenda's van door ons in te schakelen externen (deskundigen en bindend adviseurs ...


Nieuws | 29 nov 2022
UitgesprokenZaak.nl heeft een nieuwe website

De nieuwe website van UitgesprokenZaak.nl is live! Een nieuwe website met een nieuw design, maar vooral een website waarmee we gebruikers en geïnteresseerden nog beter kunnen informeren. Daar zijn we ...